,

ACADEMY A – Nyt forløb starter 19 august

“We spend the prime years of our lives preparing for our careers. But we spend hardly anytime preparing for things that will determine the quality of our life experience and the quality of our relationships, health, mindset and wellbeing“ – Vishen Lakhiani, Founder of Mindvalley

Den unge generation kommer til at præge og definere fremtiden.
Lærer vi dem at leve bæredygtigt i den fremtid, vi kigger ind i? 

Lærer vi de unge mennesker det rigtige i skolen?
Lærer vi dem strategier til at blive indre bæredygtige?
Lærer vi dem, hvad der skal til for at finde indre glæde og tilfredshed?
Lærer vi dem at styrke deres relationer – og gennem deres relationer at lære sig selv at kende?
Lærer vi dem at forbinde sig med hinanden gennem åben, ægte og oprigtig kommunikation?
Lærer vi dem, hvad det vil sige at være menneske med op og nedture, med følelser og tanker der styrer vores valg? Og hvordan vi kan lære af nedturene (som uomtvisteligt vil opstå i et menneskeliv?’)
Lære vi dem om sammenhængen mellem vores tanker, vores krop, vores inderste sjæl (eller hvad du kalder det sted i dig)?
Lærer vi dem om kraften ved dyb tillid til naturens gang – så de ikke forfalder til at tro, at de som menneske skal kontrollere alt?
Lærer vi dem om forskellen på et frygtstyret ego og den dybere næstekærlighed?
Lærer  vi dem, hvordan vores hjernen virker og hvad der skal til for at opleve dyb varig indre tilfredshed – kontra den hurtige lykkefølelse vi får af ydre stimulanser?
Lærer vi dem, hvordan de kan aktivere deres mod? Og hvad der skal til for at træffe bevidste valg, guided af  egen indre autoritet?
Og hvad med intuitionen – hvem lærer dem om den? Lærer dem at lytte til den?
Lærer dem at adskille frygtens stemme (som de fleste drives af) og i stedet lytte til tillidens stemme, der guider i en anden retning? Og hvem lærer dem, at den de er – inderst inde, bag de mange facader af beskyttelse, er den fineste del af dem, som de skal gøre alt for at få en relation til, og aldrig må glemme?

Ikke i den folkeskole jeg kender til.
Ikke i de gymnasier jeg hører om.

Jeg er ikke optaget af, hvordan vi kan ændre folkeskolen eller lærerplaner på gymnasier.  Det må andre tage sig af.

Jeg er optaget af, hvordan vi her og nu kan klæde den unge generation på, til at kunne leve et autentisk liv – hvor de er oprigtige overfor sig selv, hvor de lærer at følge eget indre kompas og tør gå deres egen vej – så de har mulighed for at møde op i verden og bidrage med den, de oprigtigt ER – fremfor at bruge deres dyrbare liv på at forsøge at være noget andet, forsøge at tilpasse sig og gøre andre glade, følge andres råd, være utro med deres eget hjerte og ende med at føle sig forkerte i egen krop og liv.

Det er ikke let at være ung i den verden, vi lever i i dag.
Det er ikke let at finde ud af, hvem man egentlig er og hvad man vil. Der er 24/7 påvirkning fra den ydre verden og meget lidt tid til at mærke efter eller adskille sig fra andres påvirkning.

Det er slet ikke let at være ung i en tid, der konstant hiver os væk fra vores eget indre.

Vi kan ikke stoppe udviklingen med stigende social mediebrug eller digitalisering, der distancerer os.Vi kan ikke ændre skolesystemet over nat. Vi kan ikke stoppe den stigende udviklingshast, der gør at ingen ved hvad morgendagen bringer. Men vi kan lære de unge, nu og her, hvad der skal til for at navigere i ydre kaos – hvordan de kan træffe bevidste valg og hvordan de hver især kan finde indre ro, stabilisering af følelser og tanker. Vi kan lære dem at finde ind til egne kerneværdier, lytte til egen intuition og aktivere deres eget mod til at forfølge den livsbane, der føles sand og rigtig for den enkelte.

Vi har spurgt de unge selv
Gennem 1,5 år har jeg haft samtaler, interviews og afholdt pilotprojekt med unge alder 18- 25 år. Og erfaringen er, at de unge savner et konkret åndehul fra den hastige verden, hvor intet er som det ser ud. Et frirum i hverdagen, der er ærligt og fordomsfrit. Et sted, hvor de kan møde op – dele deres livsoplevelse – spejle sig i andres autentiske fortællinger og for en stund forbinde sig på et dybere plan, end de sociale medier tillader – på et dybere plan end de reelt ‘tør’ derude i den ‘rigtige’ verden, hvor alle vurderer og dømmer.

De higer efter sted hvor de kan være sig selv – hvor de kan lære sig selv endnu bedre at kende – hvor de kan lære redskaber til at stå ved sig selv – og finde en gnist af håb og styrke. Et sted, hvor de langsomt får lov at opdage det menneske de er og de styrker, de har.

Det er ikke let at være ung i dag. De er fanget i et præstationssamfund som de ikke har tillid til. De hører systemet og forældre tale om vigtigheden i at komme ud på arbejdsmarkedet, men indeni har mange en helt anden opfattelse af, hvad det gode liv er. Det er ikke hvad de har set deres forældre stræbe efter – det er ikke ydre ting, status og økonomi – det er ’noget andet’. Noget mere kærligt, mere ægte, mere sandt.

Den nye unge generation står med et ben i to lejre. Deres forældres måde at gå til verden på – og deres egen. Hvilken vælger de? Tør de vælge selv? Kan de? Kan de tage lederskab for eget liv og egen glæde?

Det kræver selvindsigt, mod og støtte at bryde med traditionelle måder at tænke og leve livet på. Det kræver opbakning og følelsen af accept, hvis man skal turde gå sin egen vej -måske for første gang.

Det kræver indre styrke at sige fra og vælge til, hvis man aldrig har lært det.

 

ACADEMY A er et tilbud til unge alder 18 – 25 år, der gerne vil tættere på ’et autentisk liv’. Tættere på noget der giver mening og som føles indre bæredygtigt, i krop og sind.

ACADEMY A er en pause fra at skulle være noget specielt eller skulle præstere for at blive anerkendt. Et sted, hvor man kan komme for at blive fyldt op – men også blive klogere: på sig selv, på andre og på hvad der skal til for at blive indre bæredygtig i det 21 århundrede.

ACADEMY A har konkrete gruppeforløb og out door camps til unge alder 18-25 år. Vi tilbyder et fysisk fællesskab med ligesindede unge, der har det til fælles at de gerne vil ha lov til at være sig selv i denne verden.

Næste 8 ugers gruppeforløb starter 19. august 2020. 8 ugers proces med personlig mentor, der støtter den enkelte i processen.

Prisen er lav (kun 1250 kr), da vores koncept er, at alle unge skal have mulighed for at lære sig selv at kende uanset økonomisk baggrund eller faglige kompetencer. Du kan læse mere på www.academy-a.dk. Vi optager kun 12 unge på hvert hold. Hvis du er interesseret, skriv til os på: info@academy-a.dk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *