Vi er midt i et paradigmeskifte, der kalder på det autentiske. Som kalder på individualitet i fællesskabet. En tid der kalder på healing af den patriarkalske livstid, kalder på selvledelse og ansvarlighed.  Kalder på personlig integritet.

Det autentiske liv kræver et opgør med den gamle tids tænkning og væremåde. Det kræver selvindsigt, selverkendelse og mod at gå din egen vej. Det er et opgør med det traditionelle og en bevægelse henimod en ny måde at være menneske på.

Det er min fineste opgave i dette liv at være støtte til andre menneskers transformationsproces, lytte med et ikke dømmende sind og bidrage med nye perspektiver og vinkler på det, der synes så oplagt for den enkelte.